Vydavateľstvo PAMIKO spol. s r.o.


Prejdi na obsah

Časopis / Journal Naša škola

Časopis / Journal Naša škola


Indexovanie a abstrahovanie

Časopis Naša škola je registrovaný na Ministerstve kultúry SR pod evidenčným číslom EV 738/08.


Časopis Naša škola je indexovaný/abstrahovaný v týchto databázach:


Indexing and abstracting


The journal Naša škola is registered with the Ministry of Culture of the Slovak Republic (country registration number EV 738/08).


The journal Naša škola is indexed/abstracted in the following databases:

Pedagogická bibliografická databáza Národného pedagogického múzea a knižnice J. A. Komenského v Prahe.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu