Vydavateľstvo PAMIKO spol. s r.o.


Prejdi na obsah

Predplatné a objednávky / Subscription

Časopis / Journal Naša škola

Ako si objednať časopis Naša škola

Časopis NAŠA ŠKOLA si možno objednať len na adrese Vydavateľstva
Pamiko, a to
-
e-mailom na adrese pamiko@pamiko.sk
- telefonicky na čísle 02/ 20 76 78 22
- poštou, zaslaním písomnej objednávky na adresu vydavateľstva Pamiko
-
alebo TU

V objednávke, prosíme,
vždy uvádzajte:
-
úplnú adresu s PSČ
-
IČO
-
DIČ
-
školský rok

Predplatné
Ročné predplatné na školský rok 2019/2020 je
15,00 EUR

Ako zaplatiť predplatné

Predplatné časopisu Naša škola je možné uhradiť
- v hotovosti, poštovým poukazom na adresu 2. trieda na pošte
- bezhotovostne, prevodným príkazom na bankový účet č. IBAN SK48 1100 0000 0026 2700 1364 (v prípade platby na bankový účet je potrebné najskôr vyplniť elektronickú objednávku, príp. poslať objednávku e-mailom!).

Platba poštovým poukazom na adresu 2. trieda
Zaslať sumu vo výške predplatného
na adresu Vydavateľstva Pamiko (je uvedená v tiráži časopisu Naša škola, ako aj na tejto stránke v sekcii Kontakty). Do správy pre adresáta uveďte školský rok, na ktorý si časopis objednávate.
V prípade, ak adresa na doručovanie časopisu nie je totožná s platcom predplatného, uveďte do správy pre adresáta adresu, na ktorú sa má časopis posielať.

Ďakujeme!


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu